KANTA-HÄMEEN AVH-YHDISTYS RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS

27.11.2018 klo 18:00

Paikka: Voutilaskeskus, Pollentie 35, 13500 Hämeenlinna

ESITYSLISTA

1.   Kokouksen avaus

2.   Kokouksen järjestäytyminen

      a. Valitaan kokouksen puheenjohtaja

      b. Valitaan kokouksen sihteeri

      c. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa

      d. Valitaan kaksi ääntenlaskijaa

3.   Todetaan läsnäolevat ja äänioikeutetut jäsenet

4.   Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5.   Hyväksytään kokouksen työjärjestys

6.   Vahvistetaan toimintasuunnitelma vuodelle 2019

7.   Päätentään jäsenmaksun suuruus vuodelle 2019

8.   Päätetään niistä perusteista, joiden mukaan toimihenkilöiden kulut korvataan

9.   Käsitellään muut talousarvioasiat

10.  Vahvistetaan tulo- ja menoarvio tulevalle vuodelle

11.  Valitaan hallitukselle puheenjohtaja vuodelle 2019

12. Valitaan jäsenet hallitukseen erovuoroisten jäsenten ja ja   erovuoroisten varajäsenten tilalle seuraavaksi kahdeksi vuodeksi

13.  Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoimininnantarkastaja   tarkastamaan yhdistyksen tilejä ja hallintoa

14.  Muuta asiat

15.  Kokouksen päättäminen

Kanta-Hämeen AVH-yhdistys ry:n hallitus