Tervetuloa Kanta-Hämeen AVH-yhdistys ry:n kotisivuille.

 

Yhdistyksemme toimii aivoverenkiertohäiriöön sairastuneitten sekä heidän läheistensä tukena tarjoamalla vertaisryhmätoimintaa koko Kanta-Hämeen alueella. Järjestämme kerhoiltoja, retkiä ja tuettuja lomia mahdollisuuksien mukaan.

SOPEUTUMISVALMENNUSKURSSIT

Kun aivoverenkiertohäiriöön sairastumisesta on kulunut jonkin aikaa (3kk-2v) kannattaa hakea sopeutumisvalmennuskurssille.

Kurssit on tarkoitettu sekä sairastuneille että läheisille. Työssäkäyvä sairastunut ja läheinen  saavat kurssille osallistumisen ajalta kuntoutustukea, joten "palkatta" ei tarvitse lähteä mukaan.

Kurssille haettaessa täytyy olla lääkärin kirjoittama B-lausunto tai kuntoutussuunnitelma, jossa suositellaan sopeutumisvalmennuskurssiin osallistumista.

Lisätietoja sopeutumiskursseista saat seuraavilta tahoilta:

KELA

paikallistoimistot, Kelan nettisivut:

"kuntoutus - sopeutumisvalmennuskurssit -kuntoutuskurssihaku"

Aivoliitto

Kuntoutussunnittelija Kirsi Lönnqvist p. 02 213 8272

 

K-HKS/Neurologisesti sairaiden aikuisten kuntoutusohjaaja

Minna Holopainen puh; 03 629 3228

 

Lisätietoja saat myös oman alueesi terveysaseminen sosiaalihoitajilta.

 

 

Kuvaus toiminnastamme:

 

Kanta-Hämeen AVH-yhdistys ry. on Kanta-Hämeen seudulla toimiva vammais- ja potilasyhdistys, joka pyrkii parantamaan aivoverenkiertohäiriöön sairastuneitten ja heidän läheistensä arkea. Yhdistyksen tavoitteena ja toiminta-ajatuksena on, että aivoverenkiertohäiriöön sairastuneilla on mahdollisuus osallistua vertaistoimintaan, jossa osallistumiskynnys on matalalla (aluekerhot).  Sairastumisen jälkeen vertaisryhmä toimii kuntoutumisen tukena ja ehkäisee syrjäytymistä.

 

Toimintaamme sisältyy sairautta koskevan tiedon jakaminen, etujen valvominen ja esteettömien, turvallisten virkistysmahdollisuuksien tarjoaminen. Pyrimme tarjoamaan myös koulutusta ja luentoja, joista on hyötyä jäsenillemme. 

 

Yhteistyöllä paikallisten sairaanhoitoyksiköiden kanssa tuomme esille niin AVH- akuuttihoidon kuin kuntoutumisprosessin tärkeyden edustamallemme potilasryhmälle. Olemme Aivoliitto ry:n, kansallisen potilas- ja vammaisjärjestön jäsenyhdistys, ja osallistumme sen kampanjointiin AVH:n ehkäisemiseksi.

 

Käy tutustumassa myös Facebook ryhmäämme.