Tervetuloa Kanta-Hämeen AVH-yhdistys ry:n kotisivuille.

Koronapandemiasta johtuen kerhot ovat joutuneet muuttamaan kokoontumispaikkojaan ja -aikojaan. Muutokset ovat mahdollisia. Olkaa yhteydessä paikallisiin kerhonvetäjiin. Kerhoilloissa muistakaa huolehtia turvaväleistä,jos se ei ole mahdollista, niin suosittelemme suunenäsuojusta. Huolehtikaa hyvästä käsihygieniasta. Maskit oltava itsellä. ÄLÄ TULE SAIRAANA. Jokainen vastaa itsestään, kerho ja yhdistys eivät ole vastuussa jos joku sairastuu. Eli maalaisjärjen käyttö suotavaa.

Lisätietoa Ajankohtaista-osiossa Aivoliiton suosituksista koronapandemian ajalle.

Yhdistyksemme toimii aivoverenkiertohäiriöön sairastuneitten sekä heidän läheistensä tukena tarjoamalla vertaisryhmätoimintaa koko Kanta-Hämeen alueella. Järjestämme kerhoiltoja, retkiä ja tuettuja lomia mahdollisuuksien mukaan.

Kuvaus toiminnastamme:

Kanta-Hämeen AVH-yhdistys ry. on Kanta-Hämeen seudulla toimiva vammais- ja potilasyhdistys, joka pyrkii parantamaan aivoverenkiertohäiriöön sairastuneitten ja heidän läheistensä arkea. Yhdistyksen tavoitteena ja toiminta-ajatuksena on, että aivoverenkiertohäiriöön sairastuneilla on mahdollisuus osallistua vertaistoimintaan, jossa osallistumiskynnys on matalalla (aluekerhot).  Sairastumisen jälkeen vertaisryhmä toimii kuntoutumisen tukena ja ehkäisee syrjäytymistä.

Toimintaamme sisältyy sairautta koskevan tiedon jakaminen, etujen valvominen ja esteettömien, turvallisten virkistysmahdollisuuksien tarjoaminen. Pyrimme tarjoamaan myös koulutusta ja luentoja, joista on hyötyä jäsenillemme. 

Yhteistyöllä paikallisten sairaanhoitoyksiköiden kanssa tuomme esille niin AVH- akuuttihoidon kuin kuntoutumisprosessin tärkeyden edustamallemme potilasryhmälle. Olemme Aivoliitto ry:n, kansallisen potilas- ja vammaisjärjestön jäsenyhdistys, ja osallistumme sen kampanjointiin AVH:n ehkäisemiseksi.

Kerhojen toiminnassa saattaa esiintyä muutoksia koronapandemiasta johtuen. Tarkistakaa kerhojen kokoontumiset ja aikataulut kerhonvetäjiltä.