Huom!

Kerhojen syksyn 2016 ohjelmat löydät sivulta "Syystiedote 2016"

 

Tervetuloa Kanta-Hämeen AVH-yhdistys ry:n kotisivuille.

 

Yhdistyksemme toimii aivoverenkiertohäiriöön sairastuneittenn sekä heidän läheistensä tuksena tarjoamalla vertaisryhmätoimintaa koko Kanta-Hämeen alueella. Järjestämme kerhoiltoja, retkiä ja tuettuja lomia mahdollisuuksien mukaan.

Tarkempia tietoja löydät jokaisen kerhon omalta sivulta tai "tapahtumat"-osiosta.

 

Kuvaus toiminnastamme:

 

Kanta-Hämeen AVH-yhdistys ry. on Kanta-Hämeen seudulla toimiva vammais- ja potilasyhdistys, joka pyrkii parantamaan aivoverenkiertohäiriöön sairastuneitten ja heidän läheistensä arkea. Yhdistyksen tavoitteena ja toiminta-ajatuksena on, että aivoverenkiertohäiriöön sairastuneilla on mahdollisuus osallistua vertaistoimintaan, jossa osallistumiskynnys on matalalla (aluekerhot).  Sairastumisen jälkeen vertaisryhmä toimii kuntoutumisen tukena ja ehkäisee syrjäytymistä.

 

Toimintaamme sisältyy sairautta koskevan tiedon jakaminen, etujen valvominen ja esteettömien, turvallisten virkistysmahdollisuuksien tarjoaminen. Pyrimme tarjoamaan myös koulutusta ja luentoja, joista on hyötyä jäsenillemme. 

 

Yhteistyöllä paikallisten sairaanhoitoyksiköiden kanssa tuomme esille niin AVH- akuuttihoidon kuin kuntoutumisprosessin tärkeyden edustamallemme potilasryhmälle. Olemme Aivoliitto ry:n, kansallisen potilas- ja vammaisjärjestön jäsenyhdistys, ja osallistumme sen kampanjointiin AVH:n ehkäisemiseksi.

 

Puheenjohtaja Sisko Päivärinta kirjautumassa Aivoliitto ry:n jäsensivuille

Kanta-Hämeestä edustaja Aivoliitto ry:n liittovaltuustoon

Aivoliitto ry:n liittokokouksessa 23.5.2015 yhdistyksemme puheenjohtaja, Sisko Päivärinta, valittiin alueeltamme ajamaan asioitamme  Aivoliiton liittovaltuustossa vuosiksi 2016-2019.

Tampereen yliopistollisen keskussairaalan vastuualueelta valittiin yhteensä kolme edustajaa, Maarit Lehtonen Pirkanmaan Kielipolku-yhdistyksestä, Risto Ahlman Pirkanmaan AVH-yhdistyksestä ja Sisko Päivärinta Kantahämeen AVH-yhdistyksestä.

 

Tytöt jumpalla Inkilänhovissa
Käy tutustumassa myös Facebook ryhmäämme